Akty prawne

Ustawa o spółdzielniach mieszkaniowych z dnia 15 grudnia 2000 r. Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. 1. Celem spółdzielni mieszkaniowej, zwanej dalej „spółdzielnią”, jest zaspokajanie potrzeb mieszkaniowych i innych potrzeb […]