Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY1) z dnia 11 stycznia 2008 r. w sprawie postępowania z tytułu odpowiedzialności zawodowej rzeczoznawców majątkowych, pośredników w obrocie nieruchomościami oraz zarządców nieruchomości (Dz. U. z dnia 23 […]

KOMUNIKAT MINISTRA BUDOWNICTWA 1) z dnia 6 grudnia 2006 r. w sprawie uzgodnienia standardów zawodowych zarządców nieruchomości Na podstawie art. 186 ust. 5 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. […]

DZIAŁ I Przepisy ogólne Art. 1.1. 1) Ustawa określa zasady: 1) gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Skarbu Państwa oraz własność jednostek samorządu terytorialnego; 2) podziału nieruchomości; 3) scalania i podziału nieruchomości; […]

Akty zmieniające (zaznaczenie ich w tekście odpowiadającym kolorem): Ustawa z dnia 22 sierpnia 1997 r. o zmianie ustawy o własności lokali[Dz.U. nr 106 z dnia 11.09.1997 poz. 682] Ustawa z […]