Strona główna » Stowarzyszenie » Deklaracja członkostwa

Deklaracja członkostwa

KUJAWSKO-POMORSKIE STOWARZYSZENIE
ZARZĄDCÓW NIERUCHOMOŚCI
85-738 Bydgoszcz, ul. Szajnochy 11 
Tel. 342 21 96 kom. 608 442 954
e-m@il: biuro@kpszn.pl
Deklaracja
ZGŁOSZENIA CZŁONKOSTWA W KPSZN
Ja niżej podpisana/y po zapoznaniu się ze statutem zgłaszam chęć przystąpienia do Kujawsko- Pomorskiego Stowarzyszenia Zarządców Nieruchomości – uzyskania statusu członka zwyczajnego.
Deklaruję wolę poszanowania statutu oraz postanowień i uchwał organów KPSZN.
Bydgoszcz dnia …………………………….                    Podpis ………………………………….
Imię i Nazwisko ………………………………………………………………………………………………….
Numer licencji ………………………………………………..
Adres………………………………………………………………………………………………………………..
Wykształcenie/specjalizacja……………………………………………………………………………………
Miejsce pracy i zajmowane stanowisko
……………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………….
Rodzaj wykonywanej pracy
………………………………………………………………………………………………………………………
Telefon …………………………………………….E- mail ………………………………………………………….
Z zarządzaniem nieruchomościami stykam się w związku z:
 

   Zarząd
   Wspólnota Mieszkaniowa
   Spółdzielnia Mieszkaniowa
   Developing
   Pośrednictwo w obrocie  nieruchomościami
   Wycena
  Jako właściciel nieruchomości
  Inne

 

Uwagi na temat oczekiwań pod adresem KPSZN
…………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………….