Strona główna » Aktualności » Zaproszenie na szkolenie/seminarium ISO w dniach 07.-08.10.2019 r.

Zaproszenie na szkolenie/seminarium ISO w dniach 07.-08.10.2019 r.

Szanowni Państwo
Kujawsko-Pomorskie Stowarzyszenie Zarządców Nieruchomości serdecznie zaprasza na seminarium, które odbędzie się w dniach 07.10.-08.10.2019 r. (poniedziałek-wtorek), od godz. 11.00 w Zajeździe Fojutowo ( Legbąd – Bory Tucholskie), www.zajazdfojutowo.pl, tel. 694 414 247

Tematy seminarium

07.10.2019 r. (poniedziałek)

1. Omówienie uwag poaudytowych z audytu nadzoru OIGN tj. audytu poprzedzającego audyt TÜV NORD wykonywanego przez opiekuna regionalnego Marię Michalską.

2. Wymiana doświadczeń oraz aspektów do doskonalenia zapewniających skuteczny rozwój system zarządzania w celu zapewnienia spełnienia wymagań własnych, wymagań klientów i obowiązujących wymagań prawnych.

08.10.2019 r. (wtorek)

1. Przedstawienie i omówienie auditu nadzoru TÜV NORD Polska, który odbył się w dniach od 03.06 do 05.06.2019 w grupie objętej certyfikatem zbiorowym OIGN.

W szczególności dotyczy to:

– Polityki, celów i ich realizacji w organizacji,

– Procesów istniejących w systemie zarządzania i ich interakcji,

– Zarządzania udokumentowanymi informacjami,

– System zapisów,

– Zarządzania zasobami,

– Pomiarów i analiz (przegląd zarządzania, plan audytów),

– Przykładów wskaźników,

– Procesu ciągłego doskonalenia.

2. Przygotowanie audytu oraz sprawozdania z audytu sprawdzającego po audycie TÜV NORD (raport należy przesłać do OIGN do 25.10.2019).

Prowadzący seminarium

Pan Andrzej Dąbrowski – ekspert i audytor Ogólnopolskiej Izby Gospodarki Nieruchomościami, pełnomocnik Zarządu ds. gospodarki energetycznej i pełnomocnik zarządu ds. SZJ SM „Budowlani” w Bydgoszczy.

Pani Maria Michalska – opiekun terenowy Ogólnopolskiej Izby Gospodarki Nieruchomościami firm posiadających system zarządzania jakością i Certyfikat ISO.

Dla osób z grupy firm, których opiekunem jest Pani Maria Michalska, oraz członków Stowarzyszenia koszt seminarium wynosi: 565,00 zł,


dla pozostałych osób zainteresowanych wdrożeniem Systemu Zarządzania Jakością zgodnego z normą PN-EN ISO 9001:2015 lub chcących się zapoznać tematyką SZJ 625,00 zł.


Organizator zapewnia nocleg ze śniadaniem, dwa obiady, kawy z ciastem oraz uroczystą kolację i materiały szkoleniowe. Informujemy Państwa, że w ramach seminarium istnieje możliwość skorzystania z krytej pływalni na terenie obiektu.

Prosimy o potwierdzenie swego uczestnictwa telefonicznie lub na adres e-mail oraz wpłaty na konto do dnia 02.10.2019r. (środa).

Numer konta Stowarzyszenia: 84 1940 1076 3062 3910 0000 0000

Z poważaniem
Prezes KPSZN Maria Michalska