Strona główna » Aktualności » zaproszenie na szkolenie 03-04.10.2012r.

zaproszenie na szkolenie 03-04.10.2012r.

KUJAWSKO-POMORSKIE STOWARZYSZENIE
ZARZĄDCÓW NIERUCHOMOŚCI
85-738 Bydgoszcz, ul. Szajnochy 11
Tel. 342 21 96 kom. 608 442 954
e-m@il: biuro@kpszn.pl
www.kpszn.pl
Bydgoszcz 14.09.2012r.
Szanowna Pani/Pan
Kujawsko-Pomorskie Stowarzyszenie Zarządców Nieruchomości serdecznie zaprasza na dwudniowe szkolenie, które odbędzie się w dniach
03.10.-04.10 (środa-czwartek), od godz. 9.00
w uroczym Zespole Parkowo – Pałacowym „Wityng”- Mikorzyn 62-561 Ślesin
tel. (63) 270 60 60 lub (63) 270 70 21, e-mail: wityng@wityng.pl
Tematami szkolenia będą:
Praktyczne zastosowanie przepisów prawa w nadzorze nad obsługą urządzeń technicznych w budynkach i budowlach małej architektury :
1.Bilansowanie się wody w budynkach wielorodzinnych ,wskaźniki nierównomierności dobowej i chwilowej .
2.Efektywność energetyczna kotłów w świetle ustawy prawo budowlane .
3.Przepisy Urzędu Dozoru Technicznego w zakresie eksploatacji dźwigów .
4 .Zapewnienie bezpieczeństwa urządzeń na placu zabaw .
Szkolenie poprowadzą:
1. dr inż. Piotr Tuz – Dyrektor i Współwłaściciel firmy ,,Aqua-tech ‘’, autor wielu publikacji naukowych na temat ograniczania strat wody .
2. Stanisław Kaczor – Urząd Dozoru Technicznego ; Bydgoszcz
3. i 4. Mikołaj Kulczyk – Urząd Dozoru Technicznego; Bydgoszcz
Dla członków Stowarzyszenia koszt szkolenia wynosi: 488,00 zł,
dla osób niestowarzyszonych: 548,00 zł.
Uprzejmie prosimy o regulowanie składek członkowskich
Prosimy o potwierdzenie swego uczestnictwa telefonicznie, e-m@il lub faksem
dodnia 27.09.2012r. (czwartek)
Wszystkich zainteresowanych prosimy o dokonanie wpłaty na konto Stowarzyszenia:
84 1940 1076 3062 3910 0000 0000
Z poważaniem
Prezes KPSZN
Maria Michalska
Informujemy, iż powyższe seminarium, które zostało zgłoszone do Ministerstwa Infrastruktury, zostanie zaliczone do obowiązkowego szkolenia zarządcy nieruchomości, co zostanie potwierdzone (numerowanym zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia z dnia 30 lipca 2010 r w sprawie doskonalenia zawodowego) zaświadczeniem wydanym dla uczestników seminarium, a wykaz wydanych zaświadczeń zostanie przekazany do Ministerstwa.