Strona główna » Aktualności » Walne Zebranie KPSZN

Walne Zebranie KPSZN

10 maja 2012 r.
Dnia 10 maja 2012 r. odbyło się Walne Zebranie Członków Kujawsko-Pomorskiego Stowarzyszenia Zarządców Nieruchomości w Bydgoszczy.
Obecnie Stowarzyszenie zrzesza 218 członków.
Zarząd Stowarzyszenia przedstawia się następująco:
Maria Michalska – Prezes
Tadeusz Stańczak – Wiceprezes
Maria Warot – Wiceprezes
Grzegorz Banach- Członek Zarządu
Eugeniusz Grynda – Członek Zarządu
Skład Komisji Rewizyjnej:
Zbigniew Szatkowski
Włodzimierz Karwowski
Janusz Lewandowski