Strona główna » Aktualności » Walne Zebranie KPSZN

Walne Zebranie KPSZN

W dniu 24.06.2020 r. o godz. 14.00 w sali Domu Kultury „Modraczek” przy ul. Ogrody 15 w Bydgoszczy odbędzie sięWalne Zebranie, na które Zarząd serdecznie zaprasza wszystkich Członków Stowarzyszenia.

Porządek Walnego Zebrania Członków Kujawsko –Pomorskiego Stowarzyszenia Zarządców Nieruchomości w Bydgoszczy:

 1. Wybór prezydium zebrania
  • Przewodniczący
  • Sekretarz.
 2. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
 3. Stwierdzenie prawomocności Zebrania i zdolności podejmowania uchwał.
 4. Przedstawienie i przegłosowanie porządku obrad.
 5. Sprawozdanie z działalności Stowarzyszenia za rok 2019.
 6. Przedstawienie programu działalności Stowarzyszenia na rok 2020 oraz spraw związanych z działalnością zawodu zarządcy nieruchomości.
 7. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej.
 8. Podjęcie uchwał:
  • Zatwierdzenie sprawozdania finansowego za rok 2019
  • Udzielenie absolutorium Zarządowi KPSZN
  • Zatwierdzenie programu działania na 2020 rok
 9. Wolne wnioski.