Strona główna » Aktualności » Walne Zebranie – 13.05.2024 r.

Walne Zebranie – 13.05.2024 r.

Koleżanki i Koledzy – Zarządcy Nieruchomości!

Zarząd Kujawsko – Pomorskiego Stowarzyszenia Zarządców Nieruchomości w Bydgoszczy

Zawiadamia, że w dniu 13.05.2024 roku o godz. 14:00 w Klubie Modraczek

przy ul. Ogrody 15 w Bydgoszczy (85-870) odbędzie się Walne Zebranie,

na które Zarząd serdecznie zaprasza wszystkich Członków Stowarzyszenia.

Porządek Walnego Zebrania Członków Kujawsko-Pomorskiego Stowarzyszenia Zarządców Nieruchomości w Bydgoszczy:

 1. Wybór prezydium zebrania:
  • Przewodniczący,
  • Sekretarz.
 2. Stwierdzenie prawomocności Zebrania i zdolności podejmowania uchwał.
 3. Przedstawienie i przegłosowanie porządku obrad.
 4. Sprawozdanie z działalności Stowarzyszenia za rok 2023.
 5. Przedstawienie programu działalności Stowarzyszenia na rok 2024 oraz spraw
  związanych z działalnością zawodu zarządcy nieruchomości.
 6. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej.
 7. Podjęcie uchwał:
  • Zatwierdzenie sprawozdania finansowego za rok 2023,
  • Udzielenie absolutorium Zarządowi KPSZN.
 8. Wybory do Zarządu Stowarzyszenia i Komisji Rewizyjnej.
 9. Podjęcie uchwał:
  • W sprawie składu Zarządu Stowarzyszenia,
  • W sprawie składu Komisji Rewizyjnej,
  • Zatwierdzenie programu działania na 2024 rok.
  10.Wolne wnioski.

Jednocześnie prosimy o uregulowanie składek członkowskich przelewem na konto Stowarzyszenia

Credit Agricole Bank Polska S.A.: 84 1940 1076 3062 3910 0000 0000

lub w trakcie trwania zebrania. Aktualna wysokość składek: 60,00 zł / kwartał.