Strona główna » Aktualności » Zaproszenie na szkolenie i Zebranie Walne w dniu 21.05.2019r.

Zaproszenie na szkolenie i Zebranie Walne w dniu 21.05.2019r.

Bydgoszcz, 30.04.2019r.

Szanowna Pani/ Szanowny Panie
 

Kujawsko-Pomorskie Stowarzyszenie Zarządców Nieruchomości serdecznie zaprasza na szkolenie,
które odbędzie się w dniu 21.05.2019r. w godz. 9:00-14.00
w sali Domu Kultury „Modraczek”, ul. Ogrody 15 w Bydgoszczy.

Temat szkolenia:

Kompletna i właściwa dokumentacja techniczna, administracyjna i finansowa nieruchomości zabezpieczająca prawną i zawodową odpowiedzialność zarządcy w 2019 roku.

Wykład poprowadzi:

Pan Michał Substyk –licencjonowany zarządca nieruchomości. Przez wiele lat pracował w firmach deweloperskich i zarządzał nieruchomościami. Od roku 2009 prowadzi własną działalność gospodarczą. Realizuje wiele inwestycji i remontów w zarządzanych przez siebie nieruchomościach. Był członkiem Komisji Odpowiedzialności Zawodowej Zarządców Nieruchomości. Jest autorem licznych publikacji, w tym książkowych oraz renomowanym wykładowcą na kursach i szkoleniach dla zarządców nieruchomości.

Dla członków Stowarzyszenia koszt szkolenia wynosi – 179,00zł;
dla osób niestowarzyszonych –199,00 zł.

Prosimy o potwierdzenie uczestnictwa telefonicznie lub drogą elektroniczną do dnia 17.05.2019 r.

Wszystkich zainteresowanych prosimy o dokonanie wpłaty na konto Stowarzyszenia:

Credit Agricole Bank 84 1940 10763062 3910 0000 0000

Z poważaniem

Maria Michalska

Prezes KPSZN

                                                                                                                 

Tematyka szczegółowa

 1. Wymagania prawne i techniczne w dokumentacji zgodnie z aktualną interpretacją w Prawie Budowlanym, wzorcowe dokumenty i załączniki.
 2. Odrębne wymogi dokumentacyjne dla nieruchomości mieszkaniowych, komercyjnych i przemysłowych.
 3. Działania pokontrolne na nieruchomości.
 4. Jak skutecznie wyegzekwować i od kogo brakującą dokumentację.
 5. Co powinno znaleźć się w ocenach i ekspertyzach budowlanych.
 6. Jak modyfikować regulaminy, instrukcje użytkowania urządzeń, plany ppoż., plany ochrony, plany ewakuacyjne, by zapewnić bezpieczeństwo użytkowania i ochronę przed katastrofą.
 7. Jak zawrzeć z korzyścią dla zarządcy i właściciela umowę o roboty budowlane. Dokumentacja powykonawcza.
 8. Jak zarządzać dokumentacją finansowo – księgową, by optymalizować koszty.
 9. Prawidłowy rozdział kosztów wspólnych.
 10. Luki w przepisach i jak sobie z nimi radzić.

Bydgoszcz, 30.04.2019r.

Koleżanki i Koledzy – Zarządcy Nieruchomości!

Zarząd Kujawsko –Pomorskiego Stowarzyszenia Zarządców Nieruchomości w Bydgoszczy

Zawiadamia, że w dniu21.05.2019 roku o godz. 14.15 w sali Domu Kultury „Modraczek” przy ul. Ogrody 15 w Bydgoszczy odbędzie się Walne Zebranie, na które Zarząd serdecznie zaprasza wszystkich Członków Stowarzyszenia.

Porządek Walnego Zebrania Członków Kujawsko – Pomorskiego Stowarzyszenia Zarządców Nieruchomości w Bydgoszczy

 1. Wybór prezydium zebrania
  • Przewodniczący
  • Sekretarz.
 2. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
 3. Stwierdzenie prawomocności Zebrania i zdolności podejmowania uchwał.
 4. Przedstawienie i przegłosowanie porządku obrad.
 5. Sprawozdanie z działalności Stowarzyszenia za rok 2018.
 6. Przedstawienie programu działalności Stowarzyszenia na rok 2019 oraz spraw związanych z działalnością zawodu zarządcy nieruchomości.
 7. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej.
 8. Podjęcie uchwał:
  • Zatwierdzenie sprawozdania finansowego za rok 2018
  • Udzielenie absolutorium Zarządowi KPSZN
  • Zatwierdzenie programu działania na 2019 rok
 9. Wolne wnioski.

Jednocześnie prosimy o uregulowanie składek członkowskich przelewem na konto Stowarzyszenia

Credit Agricole Bank Polska S.A.: 84 1940 10763062 3910 0000 0000

lub w trakcie trwania zebrania. Aktualna wysokość składek:                   60,00 zł/kwartał.

Z poważaniem                                                                                                                  

Prezes KPSZN

Maria Michalska

Dwadzieścia lat działalności Kujawsko – Pomorskiego Stowarzyszenia Zarządców Nieruchomości świętujemy w dniu 28 listopada 2019 roku    w Hotelu „Pałac” w Myślęcinku!