Strona główna » Aktualności » Szkolenie i Zebranie Walne w dniu 13.05.2016r.

Szkolenie i Zebranie Walne w dniu 13.05.2016r.

Serdecznie Zapraszamy.

 Szanowna Pani/Pani
Kujawsko-Pomorskie Stowarzyszenie Zarządców Nieruchomości serdecznie zaprasza na
seminarium, które odbędzie się w dniu 13 maja( piątek) 2016r.w godz. 9.00 – 14.00
 w sali Domu Kultury „MODRACZEK” przy ul. Ogrody 15 w Bydgoszczy
Tematem  seminarium będzie:
,,Technika i nowe technologie w zastosowaniu i dobrym zarządzaniu. ”
I. Innowacyjny system wzmocnienia  warstwy fakturowej ścian  budynków z ,,Wielkiej Płyty ’’- ratunkiem w przywróceniu spójności konstrukcji i bezpieczeństwa.
1. Istotne dane techniczne systemu K-2.
2.Typowe obliczenia konstruktorskie dla wykonywania inwestycji w technologii –K2.
3. System  zastosowania –prezentacja montażu kotwy mocującej na budynkach z wielkiej płyty.
II. Systemy izolacji, renowacji- rewolucyjne rozwiązania dla budownictwa.
1. Izolacje fundamentów  i rozwiązania remontowe dla starego budownictwa.
2.Renowacje zabytków – system  WTA .
3.Izolacje systemowe na balkony i tarasy.
4.Produkty nowej generacji dla mocowania okładzin kamiennych, ceramicznych
i szklanych.
III. Zabezpieczenie obiektów przed ,, graffiti’’
1.Produkty  i ich zastosowanie.
2.Metody czyszczenia i usuwania ,,graffiti”
IV. Urządzenia oraz systemy pomiarowe  wody ,gazu , energii cieplnej i elektrycznej.
1.Liczniki domowe i przemysłowe  –  zdalnego odczytu.
2.Nowe trendy w technologii i usługach związanych z efektywnym wykorzystaniem energii i wody.
                            TEMATY   PREZENTUJĄ  
I- ,,KOTWA- K 2’’-  firma  BDM Poznań prezentuje innowacyjny produkt do wzmacnia  ścian , opatentowany i finansowany przez kapitał polski.
II – ,,SCALP ‘’ S.A.S. –francuska spółka akcyjna, prowadzi badania chemiczne i farmaceutyczne, produkuje farby, lakiery i masy uszczelniające.
III- ,,BASF Polska’’ –PCI-  koncern chemiczny , tworzy innowacyjne produkty dla budownictwa , wprowadza nowe technologie w odtwarzaniu i izolacji.
IV-,,ITRON ‘’Polska Sp. z o.o. , oddział korporacji Actaris  Metering  Systems
– oferuje urządzenia i systemy pomiarowe w branży energii cieplnej,elektrycznej, gazu i wody.   
                         Dla członków Stowarzyszenia koszt seminarium wynosi 50,00 zł,
                                              dla osób  niestowarzyszonych – 60,00 zł.
Prosimy o potwierdzenie swego uczestnictwa telefonicznie, e-m@il lub faksem
dodnia 10.05.2016r  (wtorek)
Wszystkich zainteresowanych prosimy o dokonanie wpłaty na konto Stowarzyszenia:
Credit Agricole Bank  84 1940 1076 3062 3910 0000 0000
.                                                                                                                                                                  Z poważaniem
Prezes KPSZN
 Maria Michalska
 Koleżanki i Koledzy – Zarządcy Nieruchomości!
          Zarząd Kujawsko-Pomorskiego Stowarzyszenia Zarządców Nieruchomości w Bydgoszczy
                                                      Z a w i a d a m i a
że w dniu 13.05.2016, o godz. 14.00    w Sali Domu Kultury „Modraczek” przy ulicy Ogrody 15 w Bydgoszczy, odbędzie się Walne Zebranie, na które Zarząd serdecznie zaprasza wszystkich Członków Stowarzyszenia.
Porządek Walnego Zebrania Członków
Kujawsko–Pomorskiego Stowarzyszenia Zarządców Nieruchomości w Bydgoszczy:
1.       Wybór prezydium zebrania
               – Przewodniczący
               – Sekretarz
2.       Wybór Komisji Skrutacyjnej.
3.       Stwierdzenie prawomocności Zebrania i zdolności podejmowania uchwał
4.       Przedstawienie i przegłosowanie porządku obrad.
5.       Sprawozdanie z działalności Stowarzyszenia za rok 2015
6.       Przedstawienie programu działalności Stowarzyszenia na rok 2016 oraz spraw związanych z działalnością zawodu zarządcy nieruchomości.
7.       Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej.
8.       Podjęcie uchwał:
      – Zatwierdzenie sprawozdania finansowego za rok 2015
   – Udzielenie absolutorium Zarządowi KPSZN
9.       Wolne wnioski.
10.   Podjęcie uchwał :
   – Zatwierdzenie programu działania na 2016 rok
                – Zatwierdzenie  wysokości składki członkowskiej
Jednocześnie prosimy o uregulowanie składek członkowskich przelewem na konto Stowarzyszenia
Credit Agricore Bank Polska S.A.: 84 1940 1076 3062 3910 0000 0000
lub w trakcie trwania zebrania ,aktualna wysokość składek:60,00 zł/kwartał.
                                                                                                      Z poważaniem
  PREZES
   Kujawsko Pomorskiego
Stowarzyszenia Zarządców Nieruchomości
mgr Maria Michalska