Strona główna » Aktualności » SEMINARIUM I UROCZYSTOŚĆ WIGILIJNĄ,

SEMINARIUM I UROCZYSTOŚĆ WIGILIJNĄ,

KUJAWSKO – POMORSKIE STOWARZYSZENIE
ZARZĄDCÓW NIERUCHOMOŚCI
85-737 Bydgoszcz, ul. Łęczycka 55
tel. (52) 342 21 96; 608 442 954
e-mail: biuro@kpszn.pl


Szanowna Pani/Pan

Kujawsko – Pomorskie Stowarzyszenie Zarządców Nieruchomości serdecznie zaprasza na

SEMINARIUM I UROCZYSTOŚĆ WIGILIJNĄ,

które odbędą się w Hotelu „Pałac” w Myślęcinku, przy ul. Konnej 10 w dniu 10 grudnia (poniedziałek) 2018r. o godzinie 10.00

Temat seminarium:

Nowelizacje zmian w prawie ze szczególnym uwzględnieniem ustaw:

  • o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności,
  • o warunkach technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie,
  • o wspieraniu termomodernizacji i remontów,
  • o finansowaniu wsparcia tworzenia lokali socjalnych,mieszkań chronionych, noclegowni i domów dla bezdomnych,
  • o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego,
  • o własności lokali.

Seminarium poprowadzi:

Pani Lucyna Januszewska – konsultant i ekspert Ogólnopolskiej Izby Gospodarki Nieruchomościami w Gdańsku oraz Polskiej Federacji Organizacji Zarządców, Administratorów i Właścicieli Nieruchomości         w Gdańsku,wieloletni Zastępca Dyrektora Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Jeleniej Górze.

Dla członków  Stowarzyszenia koszt  seminarium oraz Wigilii wynosi 179,00 zł

Dla osób niestowarzyszonych – 199,00 zł.

 Prosimy o potwierdzenie swego uczestnictwa pocztą elektroniczną lub telefonicznie

do dnia 6 grudnia 2018r. (czwartek)

Wszystkich zainteresowanych prosimy o dokonanie wpłaty na konto Stowarzyszenia:

Credit Agricole Bank  84 19401076 3062 3910 0000 0000

                                                                                                                                                  Z poważaniem

Prezes KPSZN

Maria Michalska

KUJAWSKO – POMORSKIE
STOWARZYSZENIE ZARZĄDCÓW NIERUCHOMOŚCI
85-737 Bydgoszcz, ul. Łęczycka 55
tel. (52)342 21 96; 608 442 954
e-mail: biuro@kpszn.pl

Program Uroczystości Wigilijnej

Kujawsko – Pomorskiego Stowarzyszenia Zarządców

Nieruchomości

w dniu 10 grudnia 2018r.

Hotel Pałac w Myślęcinku

Przywitanie wszystkich obecnych, przedstawienie programu uroczystości


10.00 – 12.00 – Wykład – Pani Lucyna Januszewska


12.00 – 12.45 – Prezentacja


13.00 – 14.15 – Wykład, panel dyskusyjny


14.15 – 14.45 – Część oficjalna, podsumowanie roku w działaniu Stowarzyszenia, podziękowania za współpracę i życzenia
Maria Michalska – Prezes KPSZN


15.00 – Koncert wigilijny


16.00 – Poczęstunek wigilijny