Strona główna » Aktualności » KURS ADMINISTRATORA.

KURS ADMINISTRATORA.

Rozpoczęcie zajęć – 07.03.2015r.
Bydgoszcz, 10.01.2015r.
Szanowna Pani/Pan
Kujawsko-Pomorskie Stowarzyszenie Zarządców Nieruchomości serdecznie zaprasza na
KURS DLA ADMINISTRATORÓW ,
który będzie zakończony CERTYFIKACJĄ
Uczestnik kursu otrzyma tytuł CERTYFIKOWANEGO ADMINISTRATORA. Program Kursu obejmuje 35 godzin edukacyjnych . Kurs rozpoczyna się w 7 marca (sobota) 2015 roku w Sali Wykładowej Kujawsko-Pomorskiego Stowarzyszenia Zarządców Nieruchomości w Bydgoszczy ul. Szajnochy 11. Zajęcia rozpoczną się o godz 9-tej .
Administrator nieruchomości został wpisany w rejestr zawodów Ministra Pracy i Polityki Społecznej pod numerem 411001( Rozporz. MPiPS z dnia 27.04.2010r.). Certyfikat Administratora Dz.U.10.82.537).
Certyfikat Administratora jest potwierdzeniem kompetencji i kwalifikacji zawodowych zgodnie z wymogami normy PN EN ISO /IEC 17024;2004r., tym samym podnosi rangę zawodu . Certyfikat Administratora zostanie wydany przez Ogólnopolską Izbę Gospodarki Nieruchomościami , która ma uprawnienia do akredytacji pod numerem AC166 , nadanym przez Polskie Centrum Akredytacji .
Bloki tematyczne omawiane na Kursie dla Administratorów :
1. Podstawy prawne i organizacyjne wykonywania zawodu administratora .
2. Problematyka administrowania budynkami wspólnot mieszkaniowych ,spółdzielni mieszkaniowych , TBS-ów , zasobów komunalnych i nieruchomości prywatnych.
3. Obsługa eksploatacyjna nieruchomości.
4. Obsługa techniczna budynku .
5. Obsługa finansowo-księgowa .
6. Komunikacja interpersonalna .
Szczegółowy harmonogram zajęć przekażemy osobom zainteresowanym.
KURS ADMINISTRATORÓW
prowadzą
Specjaliści i Konsultanci z Ogólnopolskiej Izby Gospodarki Nieruchomościami .
Koszt kursu wynosi: 850,00 zł,
egzamin certyfikacyjny zostanie przeprowadzony przez Ogólnopolską Izbę Gospodarki Nieruchomościami w cenie -150,00zł ( w zależności od ilości osób przystępujących do egzaminu ) .
Prosimy o potwierdzenie swego uczestnictwa telefonicznie, e-m@il lub faksem
dodnia 28.02.2015. (piątek)
Wszystkich zainteresowanych prosimy o dokonanie wpłaty na konto Stowarzyszenia:
Credit Agricole Bank Polska S.A o/ Bydgoszcz 84 1940 1076 3062 3910 0000 0000
Z poważaniem
Prezes KPSZN
Maria Michalska