Strona główna » Aktualności » Energia odnawialna -nowy problem zarządców.Zapraszamy na seminarium.

Energia odnawialna -nowy problem zarządców.Zapraszamy na seminarium.

Zmiana terminu szkolenia !
Bydgoszcz, 15.03.2013r.
Szanowna Pani/Pan
Kujawsko-Pomorskie Stowarzyszenie Zarządców Nieruchomości serdecznie zaprasza na seminarium , które odbędzie się w dniu 15 kwietnia 2013 r. ( poniedziałek) w godz. 9.00 – 15.00
w sali Domu Kultury „MODRACZEK” przy ul. Ogrody 15 w Bydgoszczy
nt.
„Racjonalne gospodarowanie energią przy wykorzystaniu odnawialnych źródeł energii w nieruchomościach mieszkaniowych.”
Mariaż z darmową energią . Rekuperacja – wentylacja z odzyskiem ciepła – czy to nowe problemy zarządców ?
1. Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i rady 2009/28/we z 23.04.2009r.w sprawie promowania stosowania energii ze źródeł odnawialnych.
2. projekt ustawy o odnawialnych źródłach energii .
3. Rodzaje odnawialnych ENERGII.
4. Możliwości wykorzystania odnawialnych źródeł energii w budownictwie mieszkaniowym.
Seminarium poprowadzi:
Pan Marek Magdziarz , który jest ekspertem w dziedzinie energetyki , wieloletnim prezesem Spółdzielni Mieszkaniowej ,,Budowlani” , zasłużonym działaczem spółdzielczym i społecznym . Pan Marek Magdziarz jest wykładowcą na wyższych uczelniach : Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu , Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy i autorem licznych publikacji naukowych .
Podczas szkolenia wystąpi Bank Gospodarki Żywnościowej z Bydgoszczy
z prezentacją oferty dla Zarządców i Spółdzielni Mieszkaniowych .
Dla członków Stowarzyszenia koszt seminarium wynosi: 179,00 zł,
dla osób niestowarzyszonych: 209,00 zł.
Prosimy o potwierdzenie swego uczestnictwa telefonicznie, e-m@il lub faksem
dodnia 12.04.2013r. (piątek)
Wszystkich zainteresowanych prosimy o dokonanie wpłaty na konto Stowarzyszenia:
Credit Agricole Bank Polska S.A o/ Bydgoszcz 84 1940 1076 3062 3910 0000 0000
Informujemy, iż powyższe szkolenie, które zostało zgłoszone do Ministerstwa Infrastruktury, zostanie zaliczone do obowiązkowego szkolenia zarządcy nieruchomości, co zostanie potwierdzone (numerowanym zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 30 lipca 2010 r. w sprawie doskonalenia kwalifikacji zawodowych przez rzeczoznawców majątkowych, pośredników w obrocie nieruchomościami oraz zarządców nieruchomości (Dz. U. Nr 140, poz. 945). zaświadczeniem wydanym dla uczestników szkolenia, a wykaz wydanych zaświadczeń zostanie przekazany do Ministerstwa. Prosimy o regulowanie składek członkowskich !
Z poważaniem