Zaproszenie na szkolenie do Fojutowa w dniach 20.10-21.10.2015r.
data wpisu: 28 września 2015 r.
 cofnij       
Serdecznie zapraszamy do uczestnictwa w szkoleniu.

                     Bydgoszcz 10.09.2015 r.
Szanowna Pani/Pan
K   a             KujawskoPomorskie Stowarzyszenie Zarządców Nieruchomości serdecznie   zaprasza na dwudniowe szkolenie, które odbędzie się w dniach
20-21.10.2015 (wtorek – środa) od godz. 9.00 w Zajeździe Fojutowo
      ( okolice  LEGBĄDZIA– Bory Tucholskie),  www.zajazdfojutowo.pl, tel. 694 414 247.
na temat:
I.Rowiązywanie problemów z najemcami i użytkownikami lokali. Skutki zmian w prawie   własności po nowelizacji sejmowej 12.06.2015 ,, Ustawy o Własności    Lokali’ .Zastosowanie  w praktyce i przypadki kiedy nowe zasady nie obowiązują.
II.          II. Nowe  realne  możliwości uzyskania całkowitego refinansowania  remontów              budynków z Funduszu Termomodernizacji i Remontów –jako kompensata
                              za system nakazowy    przydziałów lokali przez gminę.                   
                                                                          ZOSTANĄ OMÓWIONE:
                                       Rozwiązywanie problemów z najemcami i użytkownikami lokali.
1.,,Bezumowne użytkowanie’’ - rodzaje, odszkodowania i ochrona właściciela:
a/ bezumowne korzystanie z powodu nieprzedłużenia umowy, z powodu braku `umowy lub zajęcia lokalu bez tytułu prawnego
b/ odszkodowanie dla właściciela z ustawy o ochronie lokatorów i w przypadku lokali użytkowych
c/ zaprzestanie bezumownego użytkowania w drodze porozumienia stron
d/ opróżnienie lokalu w drodze eksmisji z powodu bezumownego użytkowania
2. Rodzaje eksmisji po zmianach przepisów -korzyści z wyodrębnienia różnych rodzajów eksmisji:
a/ eksmisja z powodu ubóstwa (do lokalu socjalnego)
b/ eksmisja z powodu lekceważenia lub skąpstwa (do pomieszczenia  tymczasowego)
c/ eksmisja za rażące i uporczywe naruszanie zasad współżycia (do noclegowni)
d/ eksmisja za naruszanie prawa (za przemoc w rodzinie i włamanie do lokalu)
3. Czynności komornika w sytuacji gdy nie ma lokalu socjalnego:
a/ poszukiwanie innego lokalu lub pomieszczenia przez komornika
b/ możliwości dostarczenia tymczasowego pomieszczenia przez wierzyciela
c/ jakie są obowiązki gminy w zakresie świadczenia lokalu socjalnego i tymczasowego pomieszczenia
d/ procedura skierowania dłużnika do noclegowni
4. Doręczanie korespondencji dłużnikowi ,gdy brak meldunku:
a/ doręczanie w miejscu faktycznego przebywania dłużnika np. w pracy
b/ doręczenia na adres określony w umowie najmu
c/ doręczenia przez kuratora dla doręczeń w postępowaniach sądowych
 
  Skutki zmian w prawie własności po nowelizacji ustawy o własności lokali.
1. Zakres zmian wprowadzonych nowelizacją w ustawie sejmowej z 12.06.2015,poczynionych z powodu problemów w tzw. wspólnotach garażowych :
a/ zrównanie statusu właścicieli lokali oraz współwłaścicieli lokali  częściach ułamkowych, będą mogli brać udział w podejmowaniu uchwał przez wspólnotę( zarówno na zebraniach  jak i w trybie indywidualnego zbierania głosów przez zarząd)
b/przyznanie praw współwłaścicielom lokali w zakresie kontroli zarządu i zaskarżania  uchwał wspólnoty oraz prawa do sądowego ustanowienia zarządcy przymusowego
c/zrównanie (do wielkości udziałów) obowiązków właścicielii współwłaścicieli lokali, a szczególnie przez partycypację w kosztach   zarządu nieruchomości wspólnej
 d. /powyższe zmiany nie dotyczą głosowania w trybie „jeden właściciel – jeden głos”, gdyż wówczas współwłaściciele lokalu w celu oddania głosu przypadającego na ich lokal muszą ustanowić pełnomocnika.
                                                                                 Skutki nowelizacji w praktyce
1.
Zwołanie i przeprowadzenie zebrania  wspólnoty:
 a/ zwołanie i porządek zebrania wspólnoty na nowych zasadach
 b/ konieczność ustanowienia pełnomocnika dla garażu wielostanowiskowego
 c/ lista obecności na zebraniu jako upoważnienie do oddania głosu
 d/ prowadzenie zebrania, protokołowanie, liczenie głosów i przyjęcie uchwał
 e/ zasady głosowania w trybie „jeden właściciel ma jeden głos”
 f/ zasady głosowania obiegiem – istotne różnice w oddawaniu głosów i ich  liczeniu
 g/ przypadki szczególne na zebraniu jak zgłaszanie spraw poza jego porządkiem
 2.Skutki nowelizacji w praktyce  – realizacja podjętych uchwał:
a/ obowiązek ponoszenia kosztów zarządu przez współwłaścicieli lokali
b/ prawo do zaskarżania uchwał wspólnoty przez współwłaścicieli lokali
 3. Kiedy zmiany wprowadzone nowelizacją nie obowiązują – przypadki i  zasady
a/nabycie lokalu przez małżonków na współwłasność majątkowąmałżeńską nie prowadzi do udziałów we własności lokalu
b/ przypadki współwłasności łącznej (jak masa spadkowa)  nieprowadzące do powstania udziałów we współwłasności lokali
c/ sytuacja prawna lokali niewyodrębnionych i ich właścicieli ,  szczególnie samorządu   terytorialnego i Skarbu Państwa
II.Możliwości uzyskania całkowitego refinansowania remontów budynków z Funduszu Teromodernizacji i Remontów.
                                                                                 Szkolenie poprowadzą:
Temat I.- Pan Henryk Walczewski– Sędzia Sądu Gospodarczego z szerokim doświadczeniem zawodowym w zakresie praktyki i teorii prawa. Wieloletni wykładowca i ekspert w problematyce gospodarowania nieruchomościami. Uczestnik licznych konferencji zagranicznych, m.in.: „Zarządzanie i gospodarowanie nieruchomościami” – sesja ONZ – Genewa; konferencja UE i Banku Światowego w Wiedniu. Autor wielu publikacji książkowych.
Temat.II.-Specjaliści  Rynku Nieruchomości za zakresu pozyskiwania środków z Banku Gospodarstwa Krajowego.
Dla członków Stowarzyszenia koszt szkolenia  wynosi: 550,00 zł,
 dla osób niestowarzyszonych: 610,00 zł.
(Cena zawiera: materiały szkoleniowe, 2 obiady, uroczystą kolację, nocleg wraz ze śniadaniem
oraz przerwę kawową. Informujemy ,że w ramach szkolenia można skorzystać z krytego basenu.)
 Prosimy o potwierdzenie swego uczestnictwa telefonicznie, e-m@il lub faksem
dodnia 16.10.2015r. (piątek).
Wszystkich zainteresowanych prosimy o dokonanie wpłaty na konto Stowarzyszenia:
                                 84 1940 1076 3062 3910 0000 0000                                                                                                                                                                            Prezes KPSZN
                              Maria Michalska
 Copyright „KPSZN” © 2000/2011