Zaproszenie na Walne w dniu 11.05.2015 .
data wpisu: 21 kwietnia 2015 r.
 cofnij       
Zaproszenie na Walne do klubu ,,Modraczek''.

 Koleżanki i Koledzy – Zarządcy Nieruchomości!
                       
      Zarząd Kujawsko-Pomorskiego Stowarzyszenia Zarządców Nieruchomości w Bydgoszczy
                                                      Z a w i a d a m i a
 
że w dniu 11.05.2015, o godz. 14.00    w Sali Domu Kultury „Modraczek” przy ulicy Ogrody 15 w Bydgoszczy, odbędzie się Walne Zebranie, na które Zarząd serdecznie zaprasza wszystkich Członków Stowarzyszenia.
 
Porządek Walnego Zebrania Członków
Kujawsko–Pomorskiego Stowarzyszenia Zarządców Nieruchomości w Bydgoszczy:
 
1.       Wybór prezydium zebrania.
               - Przewodniczący
               - Sekretarz
2.       Wybór Komisji Skrutacyjnej.
3.       Stwierdzenie prawomocności Zebrania i zdolności podejmowania uchwał.
4.       Przedstawienie i przegłosowanie porządku obrad.
5.       Sprawozdanie z działalności Stowarzyszenia za rok 2014.
6.       Przedstawienie programu działalności Stowarzyszenia na rok 2015 oraz spraw związanych z działalnością zawodu zarządcy nieruchomości.
7.       Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej.
8.       Podjęcie uchwał:
      - Zatwierdzenie sprawozdania finansowego za rok 2014
   - Udzielenie absolutorium Zarządowi KPSZN
9.       Wybory do Zarządu Stowarzyszenia i Komisji Rewizyjnej.
10. Podjęcie uchwał:
  - Zarząd Stowarzyszenia
  - Komisja Rewizyjna
11.   Wolne wnioski.
12.   Podjęcie uchwał :
   - Zatwierdzenie programu działania na 2015 rok
                - Zatwierdzenie  wysokości składki członkowskiej
 
Jednocześnie prosimy o uregulowanie składek członkowskich przelewem na konto Stowarzyszenia
Credit Agricore Bank Polska S.A.: 84 1940 1076 3062 3910 0000 0000
lub w trakcie trwania zebrania ,aktualna wysokość składek:60,00 zł/kwartał.
 
 
                                                                                                      Z poważaniem
 
  PREZES
   Kujawsko Pomorskiego
Stowarzyszenia Zarządców Nieruchomości
mgr Maria Michalska
 Copyright „KPSZN” © 2000/2011