KURS ADMINISTRATORA.
data wpisu: 19 stycznia 2015 r.
 cofnij       
Rozpoczęcie zajęć - 07.03.2015r.

   Bydgoszcz, 10.01.2015r.
                                                    Szanowna Pani/Pan
 
Kujawsko-Pomorskie Stowarzyszenie Zarządców Nieruchomości serdecznie zaprasza na
                                           KURS  DLA  ADMINISTRATORÓW ,
                                        który będzie zakończony CERTYFIKACJĄ
Uczestnik kursu   otrzyma tytuł CERTYFIKOWANEGO  ADMINISTRATORA. Program Kursu obejmuje 35 godzin edukacyjnych . Kurs rozpoczyna się w 7 marca (sobota) 2015 roku w Sali Wykładowej Kujawsko-Pomorskiego Stowarzyszenia Zarządców Nieruchomości w Bydgoszczy ul. Szajnochy 11. Zajęcia  rozpoczną się o godz  9-tej .
Administrator nieruchomości został wpisany w rejestr zawodów  Ministra Pracy i Polityki Społecznej  pod numerem 411001( Rozporz. MPiPS z dnia 27.04.2010r.). Certyfikat Administratora  Dz.U.10.82.537).
Certyfikat Administratora jest potwierdzeniem kompetencji i kwalifikacji zawodowych  zgodnie z wymogami normy PN EN ISO /IEC  17024;2004r., tym samym podnosi rangę zawodu . Certyfikat Administratora zostanie wydany przez Ogólnopolską  Izbę Gospodarki  Nieruchomościami , która ma uprawnienia do akredytacji  pod numerem AC166  , nadanym  przez  Polskie Centrum Akredytacji .
                              Bloki tematyczne omawiane na Kursie dla Administratorów :
1.      Podstawy prawne i organizacyjne wykonywania zawodu administratora .
2.      Problematyka administrowania budynkami wspólnot mieszkaniowych ,spółdzielni mieszkaniowych , TBS-ów  , zasobów komunalnych  i nieruchomości prywatnych.
3.      Obsługa eksploatacyjna nieruchomości.
4.      Obsługa techniczna budynku .
5.      Obsługa finansowo-księgowa .
6.      Komunikacja interpersonalna .
             Szczegółowy harmonogram   zajęć przekażemy osobom zainteresowanym.
     
KURS ADMINISTRATORÓW
                                                                    prowadzą
Specjaliści i Konsultanci z Ogólnopolskiej Izby Gospodarki Nieruchomościami .
 
Koszt   kursu  wynosi: 850,00 zł,
egzamin certyfikacyjny  zostanie przeprowadzony przez Ogólnopolską Izbę Gospodarki Nieruchomościami w cenie -150,00zł ( w zależności od ilości osób przystępujących do egzaminu ) .
             
 
Prosimy o potwierdzenie swego uczestnictwa telefonicznie, e-m@il lub faksem
dodnia 28.02.2015. (piątek)
Wszystkich zainteresowanych prosimy o dokonanie wpłaty na konto Stowarzyszenia:
Credit Agricole Bank Polska S.A o/ Bydgoszcz 84 1940 1076 3062 3910 0000 0000
                                                                                                                       
                                                                                                                                     Z poważaniem                                                                                                                                 
                  Prezes KPSZN
                     Maria Michalska    
 
 
 
                                          
                                                                
 
                                                       
 Copyright „KPSZN” © 2000/2011