zaproszenie na walne w dniu 30.05.2014.
data wpisu: 16 maja 2014 r.
 cofnij       
ZEBRANIE WALNE.

Koleżanki i Koledzy – Zarządcy Nieruchomości!
 
                       
Zarząd Kujawsko-Pomorskiego Stowarzyszenia Zarządców Nieruchomości w Bydgoszczy
 
                                                 Z a w i a d a m i a
 
że w dniu 30.05.2014, o godz. 14.00    w Sali Domu Kultury „Modraczek” przy ulicy Ogrody 15 w Bydgoszczy, odbędzie się Walne Zebranie, na które Zarząd serdecznie zaprasza wszystkich Członków Stowarzyszenia.
 
Porządek Walnego Zebrania Członków
Kujawsko–Pomorskiego Stowarzyszenia Zarządców Nieruchomości w Bydgoszczy:
 
1.      Wybór prezydium zebrania
            - Przewodniczący
            - Sekretarz
2.      Wybór Komisji Skrutacyjnej.
3.      Stwierdzenie prawomocności Zebrania i zdolności podejmowania uchwał
4.      Przedstawienie i przegłosowanie porządku obrad.
5.      Sprawozdanie z działalności Stowarzyszenia za rok 2013
6.      Przedstawienie programu działalności Stowarzyszenia na rok 2014 oraz spraw związanych z działalnością zawodu zarządcy nieruchomości.
7.      Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej.
8.      Wybory uzupełniające   do  Zarządu Stowarzyszenia.
9.      Podjęcie uchwał:
- Zatwierdzenie sprawozdania finansowego za rok 2013
- Udzielenie absolutorium Zarządowi KPSZN
- Zatwierdzenie programu działania na 2014 rok.
10.  Wolne wnioski.
 
Jednocześnie prosimy o uregulowanie składek członkowskich przelewem na konto Stowarzyszenia Credit Agricore Bank Polska S.A.: 84 1940 1076 3062 3910 0000 0000 lub w trakcie trwania zebrania.
Wysokość składek: 60,00 zł/kwartał.
 
                                                                                  
                                                                                          Z poważaniem
 
PREZES
Kujawsko Pomorskiego
Stowarzyszenia Zarządców Nieruchomości
mgr Maria Michalska
 Copyright „KPSZN” © 2000/2011