zapraszamy na Kurs Administratora .
data wpisu: 21 lutego 2014 r.
 cofnij       
Kurs Administratora

Szanowna Pani/Pan
 
Kujawsko-Pomorskie Stowarzyszenie Zarządców Nieruchomości serdecznie zaprasza na
                                           KURS  DLA  ADMINISTRATORÓW ,
                                        który będzie zakończony CERTYFIKACJĄ
Uczestnik kursu   otrzyma tytuł CERTYFIKOWANEGO  ADMINISTRATORA. Program Kursu obejmuje 35 godzin edukacyjnych .Kurs odbędzie się  w   miesiącu marcu  2014 roku  w Sali Wykładowej Kujawsko-Pomorskiego Stowarzyszenia Zarządców Nieruchomości w Bydgoszczy ul. Szajnochy 11. Zajęcia będą się odbywały w godzinach
od 8-15-tej .
Administrator nieruchomości został wpisany w rejestr zawodów  Ministra Pracy i Polityki Społecznej  pod numerem 411001( Rozporz. MPiPS z dnia 27.04.2010r.). Certyfikat Administratora  Dz.U.10.82.537).
Certyfikat Administratora jest potwierdzeniem kompetencji i kwalifikacji zawodowych  zgodnie z wymogami normy PN EN ISO /IEC  17024;2004r., tym samym podnosi rangę zawodu . Certyfikat Administratora zostanie wydany przez Ogólnopolską  Izbę Gospodarki  Nieruchomościami , która ma uprawnienia do akredytacji  pod numerem AC166  , nadanym  przez  Polskie Centrum Akredytacji .
Bloki tematyczne omawiane na Kursie dla Administratorów :
  1. Podstawy prawne i organizacyjne wykonywania zawodu administratora .
  2. Problematyka administrowania budynkami wspólnot mieszkaniowych ,spółdzielni mieszkaniowych , TBS-ów  , zasobów komunalnych  i nieruchomości prywatnych.
  3. Obsługa eksploatacyjna nieruchomości.
  4. Obsługa techniczna budynku .
  5. Obsługa finansowo-księgowa .
  6. Komunikacja interpersonalna .
Szczegółowy harmonogram   zajęć przekażemy osobom zainteresowanym.
     
KURS ADMINISTRATORÓW
                                                                    prowadzą
Specjaliści i Konsultanci z Ogólnopolskiej Izby Gospodarki Nieruchomościami .
 
Koszt   kursu  wynosi: 590,00 zł,
egzamin certyfikacyjny  zostanie przeprowadzony przez Ogólnopolską Izbę Gospodarki Nieruchomościami w cenie -100,00zł ( w zależności od ilości osób przystępujących do egzaminu ) .
             
 
Prosimy o potwierdzenie swego uczestnictwa telefonicznie, e-m@il lub faksem
dodnia 05.03.2014. (środa)
Wszystkich zainteresowanych prosimy o dokonanie wpłaty na konto Stowarzyszenia:
Credit Agricole Bank Polska S.A o/ Bydgoszcz 84 1940 1076 3062 3910 0000 0000
                                                                                                                       
                                                                                                                          Z poważaniem                                                                                                                                 
                  Prezes KPSZN
                     Maria Michalska   
 Copyright „KPSZN” © 2000/2011